Sužinokite daugiau apie Europos politiką

Europos Komisija siūlo penkis įvertinamus tikslus užimtumo, mokslinių tyrimų ir inovacijų, klimato kaitos ir energetikos, švietimo ir kovos su skurdu srityje, siekiant tvarios ateities. Jų turi būti laikomasi ir jie turi būti paversti nacionaliniais tikslais iki 2020. Dėmesys taip pat skiriamas priemonėms, skirtoms įveikti gyventojų senėjimo ir didėjančios pasaulinės konkurencijos iššūkius, taip pat veiksmams, skatinantiems sveiką ir aktyvų visuomenės senėjimą.

Tarybos rezoliucija (2011 / C372 / 01) prisijungia prie veiksmų programos 2008-2010 m., kuri apibrėžia prioritetinius veiksmus, mokymąsi visą gyvenimą, susijusius su 2012-2014 m. laikotarpiu ir postulatais, kurių tęstinumas apibrėžiamas Europa 2020 tiksluose. Siekiama išplėtoti aukštos kokybės švietimo galimybes visose gyvenimo srityse, mokymosi visą gyvenimą gaires ir įdiegti formalaus, neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimą. Ypatingas dėmesys skiriamas vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimui į mokymąsi visą gyvenimą.

ALCOVE siekia pasinaudoti sukauptomis Europos žiniomis ir patirtimi apie Alzheimerio ligą ir jos pasekmes, ir kartu apsvarstyti geriausius būdus išsaugoti gyvenimo kokybę, savarankiškumą ir žmonių, turinčių demencija, teises. Jos bendras tikslas yra sukurti nepriklausomą mokslinį europinį tinklą, siekiant informuoti sveikatos priežiūros specialistus, globėjus, asmenis, turinčius demenciją, ir kitus Europos piliečius, patarti jiems priimant sprendimus. ALCOVE_presentation