Warning: Declaration of custom_menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /kunden/317473_8020/innomec/data/themes/innomec/functions.php on line 355

Warning: Declaration of custom_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /kunden/317473_8020/innomec/data/themes/innomec/functions.php on line 355
Projekto aprašas | INNOMEC

Projekto aprašas

INNOMEC – Inovatyvios vadybos ir švietimo praktikos vyresnio amžiaus asmenų rūpybos centruose (angl. Innovative Management and Educational Practices in Elderly Care Centres) – daugiašalis Grundtvig projektas Visą gyvenimą trunkančio mokymosi programoje (539829-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP), projekto biudžetas – € 399.160,-. Šį projektą koordinuoja Speha Fresia Kooperacijos kompanija (angl. Speha Fresia Cooperative Company), projekto trukmė nuo 2013 m. lapkričio mėn. iki   2015 m. spalio mėn., projekte dirba partneriai iš Italijos, Austrijos, Belgijos, Lietuvos ir Islandijos.

Projekto tikslas – Vyresnio amžiaus asmenų rūpybos centrų ( angl. Elderly Care Centres’ (ECC) personalo raktinių kompetencijų plėtojimas pasitelkiant “Judrios vadybos” (angl. Agile Management ) metodus ir praktikų apmokymus per kolegų patirtį siekiant suteikti platesnes mokymosi prieigas atskiriems asmenims ir bendruomenėms. Teikiamas darbo metodas remiasi gerosios europinės patirties aktyvioje brandaus amžiaus veikloje ir kartų solidarumu, remiant ir gilinant aktyvios brandos strategijas bei vyresnio amžiaus žmonių įtraukimą į bendruomenės gyvenimą.

1-a projekto fazė – koncentravimasis ties kontekstine vietinių/nacionalinių ECC   klientų sąlygų ir poreikių analize, teikiamomis paslaugomis, galiojančiomis aktyvios brandos nuostatomis. Analizės centre atsiduria švietėjiškos praktikos/būdai ir metodologijos rekomenduojamos ECC , jų poveikis vietinei situacijai kaip pavyzdžiui vyresnio amžiaus žmonių skaičius dalyvaujantis socialinėje ir kultūrinėje veikloje bei pastarųjų bendravimas su jaunesne karta ir šeimos nariais.

2-a projekto faze – koleginio mokymosi sesijų organizavimas įsisavinant gerąją europinę patirtį iš vyresniojo amžiaus žmonių rūpybos centrų socialiniams darbuotojams/ suaugusiųjų mokytojams/ vyresnio amžiaus savanoriams ir pasitelkiant 3 atskirus metodus: APP metodą; Tarpkultūrinės biografijos darbo metodą ir Memoro skaitmeninius pokalbius.

3- a testavimo fazė šalyse prasideda parengus bendras tikslines mokymo medžiagas – naujus būdus ir instrumentus , pasitelkiant aukščiau minėtų metodų principus ir išstudijuotus atvejus – siekiama surasti tinkamas įdiegtis į bendrą procesą.

4-a fazė – projekto rezultatų sklaida Europoje ir atskirose šalyse, pateikiant parengtą priemonių aplanką (ToolKit) ECC darbuotojams toliau tobulinant ECC veiklų kokybę ir plečiant jų pasirinkimą, skatinamas dialogas su visais socialiniais dalininkais.