Misija

INNOMEC – keičia mąstymą

Daugumoje Europos šalių šeimos situacija pakito: plinta vėlyvos santuokos, žemi gimstamumo rodikliai, nepilnos vieno asmens šeimos, bei augantis vienišų ir senstančių asmenų skaičius. Šis scenarijus kelia naujus iššūkius socialiniams darbuotojams ir suaugusiųjų švietėjams: kaip planuoti intervencijas, kurios visapusiškai pagerins vyresnio amžiaus žmonių gerbūvį; kaip formuoti naujas mokymosi aplinkas, ypač vyresniojo amžiaus asmenų mokymosi centruose, jungiant jas su vietos bendruomenių veikla; kaip pagilinti ir praplėsti asmenines ir profesines kompetencijas, siekiant išplėsti švietėjiškų paslaugų kiekį ir įvairovę, ir sėkmingai integruotis į vietinę visą gyvenimą trunkančio mokymosi aplinkos bendruomenę.

INNOMEC projektas remiasi teiginiu, kad “aktyviai pasitinkant vyresnį amžių einame optimalaus sveikatos galimybių, aktyvaus įsitraukimo ir saugumo keliu, kad su amžiumi žmonės galėtų gerinti savo gyvenimo kokybę” (Globalūs žmogaus amžiui pritaikyti miestai: vadovas, Pasaulio sveikatos organizacija, 2007). Mes tvirtai tikime, kad   mokymasis vėlesniuose gyvenimo tarpsniuose neatsiejama aktyviojo vyresniojo amžiaus dalis.

Mes siekiame

  • suaktyvinti vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimą į socialinį ir kultūrinį gyvenimą;
  • skatinti mokymąsi kartu su jaunesnės kartos asmenimis ir šeimos nariais;
  • sutvirtinti vietos ir europinę tinklaveiką ir socialinės atsakomybės pozicijas, susitelkiant ties vyresniojo amžiaus žmonių rūpybos centrų indėlį į visą gyvenimą trunkančio mokymosi strategijas.

 

Suteikdami, rekomenduodami ir sutelkdami

  • galimybes mokytis socialiniams darbuotojams ir suaugusiųjų švietėjams;
  • naujas mokymosi patirtis vyresnio amžiaus asmenims;
  • bendrą teminę medžiagą vyresniojo amžiaus asmenų rūpybos centrų vadovams, projektų vadovams ir strategijų rengėjams.